Forskningsudgivelse

Nøgletalssystem for boligbebyggelser

En beskrivelse af et nøgletalssystem der med tiden kan danne baggrund for en egentlig varedeklaration på boligbebyggelser.

Statens Byggeforskningsinstitut har udviklet et nøgletalssystem, der med tiden giver beboere bedre mulighed for at se, hvad de får for pengene, når de køber eller lejer en bolig i en sammenhængende bebyggelse. Den enkelte bygning eller bebyggelse vurderes på 25 punkter i skalaen A til E, der angiver niveauet for bokvalitet, teknisk standard og drift.

Vurderingssystemet kan medvirke til at styrke effektivitet og kvalitet i boligbyggeriet, da det bliver muligt at indplacere byggesagens enkelte nøgletal i forhold til gennemsnit og bedste praksis både for bygning, byggeproces og aktører.

Download hele publikationen: 'Nøgletalssystem boligbebyggelser' (2005)

Pressemeddelelse: 'Nøgletal for boligbebyggelser' (09.03.2005)

Artikel i FORSK17: 'Nøgletal for boligbebyggelser' (06.2005)

Artikel i Boligen nr. 3 2005: 'BL-model for nøgletal til alment byggeri'

Sidst opdateret 28. juni 2016