Forskningsudgivelse

Metode til kvalitetsvurdering af alment boligbyggeri

En første prøveevaluering af standard og kvalitet på boligbebyggelsen Hvidovrebo afd. 8 er gennemført med succes vedrørende: byggeteknisk standard, lydteknisk standard, beboertilfredshed, miljø og grønt regnskab, totaløkonomi og arkitektur.

Prøveevaluering af Hvidovrebo afd. 8

Varedeklarationer på bygninger kan i fremtiden blive normal praksis for boligbebyggelser i Danmark. En første prøveevaluering af standard og kvalitet på boligbebyggelsen Hvidovrebo afd. 8 er gennemført med succes vedrørende: byggeteknisk standard, lydteknisk standard, beboertilfredshed, miljø og grønt regnskab, totaløkonomi og arkitektur. I rapporten er fremgangsmåden beskrevet, og man kan se de opnåede resultater, men ikke mindst kan man danne sig sit eget indtryk af, hvordan udviklingen kan tegne sig i fremtiden.

Bestil eller download publikationen 'Metode til kvalitetsvurdering af alment boligbyggeri' (2001)

Pressemeddelelse: 'Varedeklaration af boliger på vej' (19.04.2001)

Artikel i FORSK03: 'Varedeklaration af boliger på vej' (07.2001)

Sidst opdateret 21. marts 2006