Forskningsudgivelse

Informations- og kommunikationsteknologi i boligen

Et forsøgsbyggeri i Næstved er blevet evalueret mht. intentioner med forsøgsbyggeriet, byggeriets arkitektoniske kvaliteter og beboernes tilfredshed.

Nyttige erfaringer fra evaluering af forsøgsbyggeri

Et forsøgsbyggeri i Næstved er blevet evalueret mht. intentioner med forsøgsbyggeriet, byggeriets arkitektoniske kvaliteter og beboernes tilfredshed. Formålet med byggeriet har bl.a. været at afprøve, hvordan informations- og kommunikationsteknologi (IKT) kan indgå i boliger for handicappede. Evalueringen viser, at det var vanskeligt at realisere de oprindelige intentioner med byggeriet. I rapporten peges der på afgørende problemer, som man bør være mere opmærksom på i lignende fremtidige forsøgsbyggerier.

Download publikationen 'Informations- og kommunikationsteknologi i boligen' (2001)

Pressemeddelelse: 'Nyttige erfaringer fra evaluering af forsøgsbyggeri' (02.11.2001)

Artikel i FORSK05: 'Forsøgsbyggeri for handicappede lykkedes kun delvist' (12.2001)

Forskere

Kresten Storgaard

Anne Beim, Gunvor Christensen, Jimmi Hansen, Natalie Mossin, Karen Zahle

Sidst opdateret 24. juni 2016