Forskningsudgivelse

CREDIT. Construction and Real Estate - Developing Indicators for Transparency

For at fremme udvikling og forbedring af byggeriet er udarbejdet et evalueringsystem, hvor der især lægges vægt på brugernes vurdering af bygninger.

Når bygninger skal vurderes, skal vi væk fra udelukkende at se på, hvor meget man kan minimere omkostningerne og i stedet fokusere på, hvor god bygningen er til at imødekomme de aktiviteter, der skal foregå i bygningen. Fx hvor god universitetsbygningen er til at understøtte studiemiljøet, hvordan en given bygning klarer at danne ramme om de ansattes udførelse af opgaver og deres arbejdsmiljø, og hvor god et givent hus eller lejlighed er til, at beboeren kan skabe et hjem.

Det er de kvaliteter, der skal fremmes både i nybygning, renovering og drift af bygningen. Statens Byggeforskningsinstitut har siddet som dansk repræsentant og koordinator i netværket CREDIT (Construction and Real Estate Developing of Indicators for Transparency). Netværket har udviklet rammerne til et nyt system, hvor man kan evaluere bygningers kvalitet på en lang række punkter, hvor brugernes bedømmelse indgår med særlig vægt.

Alt sammen med det formål at udvikle og forbedre byggeriet, så bygninger på bedste vis opfylder brugerne og ejernes behov.

An english overview of the Credit research project including the project publications can be seen on:

CREDIT research project - overview of project progress and publications

CREDIt Oversigt over forløbet og udgivelser i forskningssagen:

CREDIT er et Nordisk/Baltisk forskningsprojek, der har til formål at udvikle performance- indikatorer og international benchmarking inden for bygnings- og ejendomssektoren. Projektet er gennemført som et samarbejdsprojekt mellem forskere og virksomheder i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Estland og Litauen. CREDIT er et akronym for projektets engelske titel Construction and Real Estate – Developing of Indicators for Transparency (Dansk titel: Byggeri og ejendomme – Udvikling af indikatorer for øget gennemsigtighed). Projektet betragter bygningen som et sted, hvor man arbejder, bor, lærer eller dyrker sin fritid. Projektet blev igangsat i november 2007 og er afsluttet i september 2010. Det blev støttet finansielt af nationale myndigheder og udviklingsfonde i de nordiske lande. 

Den vigtigste udfordring for CREDIT var at udvikle et troværdigt og omkostningseffektivt internationalt benchmarking system, som ville kunne sammenkæde nationale sektor- og virksomhedsbenchmarking med performancevurderinger på individuelle byggeprojekter og ejendomsdrift. En anden udfordring for CREDIT var at forbinde slutbrugerbehov og forventninger med specifikationer og krav til bygninger, rum og bygningsdele i planlægnings- og projekteringsprocessen. Den tredje udfordring for CREDIT var at fremlægge en innovativ benchmarkingløsning, som motiverer og inspirerer virksomhederne til at forbedre kvalitet og effektivitet. Det omfatter også løsninger, som vil kunne støtte de politiske behov for at overvåge og regulere bygge- og ejendomssektoren. 

CREDIT afslutningsworkshop i København januar 2010

Medlemmer af projekt- og referencegrupper i CREDIT og interesserede erhvervsparter var inviteret til den 7. og afsluttende CREDIT workshop den 26. januar 2010 i København. Workshoppen omfattede også en rundvisning mandag den 25. januar 2010 til DR-Byen, CREDIT case DK03 'Sociale boliger – Beboerbehov og benchmarking af økonomi' (Engelsk titel: 'Social housing – User needs and benchmarking of economy') og Københavns Universitet, Amager, som alle ligger i Ørestaden. 

Præsentationerne fra den afsluttende workshop i København henviser til de 28 nordisk/baltiske studier af byggesager i projektet og resultaterne herfra, som er beskrevet i de fem første CREDIT rapporter: 1. State-of-the-Art, 2. CREDIT case studies, 3. Performance indicator framework, 4. Project assessment and 5. International benchmarking. De væsentligste resultater og anbefalinger blev foreslået og diskuteret mellem parterne på workshoppen, og det skete med baggrund i det første udkast til resumé rapport – CREDIT Report 6.

7th Nordic/Baltic CREDIT workshop on international benchmarking

De seks forskningsrapporter i CREDIT

Det endelige resultat af CREDIT er beskrevet i de fem hovedrapporter – CREDIT rapport 1, 2, 3, 4 og 5 CREDIT rapport 1 giver en status over udviklingsfronten, som resultat af arbejdsgruppe 'WP3 State-of-the-Art'. CREDIT rapport 2 beskriver studier af 28 nordisk/baltiske byggesager, som er et resultat af arbejdsgruppe 'WP5 National case studies'. 

CREDIT rapport 3 beskriver CREDIT performance indikatorsystemet, som et resultat af arbejdsgruppe 'WP2 Performance models', og indikatorerne er her relateret til national lovgivning, internationale standarder og forskning. CREDIT rapport 4 beskriver evaluering af bygge- og ejendomsprojekter samt relationen til slutbrugerbehov og -krav. CREDIT rapport 5 beskriver intern, national og international benchmarking. CREDIT rapport 3, 4 og 5 bygger på beskrivelserne i CREDIT rapport 1 og 2, og de er indbyrdes relateret og fokuserer på forskellige aspekter, som kan forbedre gennemsigtigheden i bygge- og ejendomssektoren. 

Resultatet af de fem første CREDIT rapporter er resumeret i CREDIT rapport 6 'CREDIT resumé og nationale anbefalinger' (Engelsk titel: 'CREDIT Summary and National Recommendations') sammen med anbefalinger for hvordan man kan implementere resultaterne nationalt i de nordiske og baltiske lande.

CREDIT Report 1 (2010). State-of-the-Art of Benchmarking in Construction and Real Estate. Developing indicators for Transparency. Karud, O. J.; Edvardsen, D. F; Bertelsen N. H.; Haugbølle, K.; Huovila, P; and Hansson, B. SBi 2010:14. 

CREDIT Report 2 (2010). Nordic and Baltic Case Studies and Assessments in Enterprises. Porkka, J.; Huovila, P.; Bertelsen, N. H.; Hansson, B.; Haugbølle, K.; Hietanen, P.; Karud, O. J.; and Widén, K. SBi 2010:15. 

CREDIT Report 3 (2010). CREDIT Performance Indicator Framework. A proposal based on studies of building cases, regulations, standard and research in seven Nordic and Baltic countries. Bertelsen N. H.; Frandsen, A. K.; Kjærsgaard, F.; Haugbølle, K; Hansson, B.; Huovila, P; and Karud, O. J. SBi 2010:16. 

CREDIT Report 4 (2010). Project Assessments in Construction and Real Estate. Analysing management of end-user needs and ensuring performance in the building life cycle. Hansson, B.; Widén, K.; Pemsel, S.; Bertelsen, N. H.; Haugbølle, K.; Karud, O. J.; and Huovila, P. SBi 2010:17. 

CREDIT Report 5 (2010). National and International Benchmarking. Huovila, P.; Porkka, J.; Bertelsen, N. H.; Hansson, B.; Haugbølle, K.; Hietanen, P.; Karud, O. J.; and Widén, K. SBi 2010:18. 

CREDIT Report 6 (2010). CREDIT Summary and National Recommendations. Indicators and benchmarking framework for transparency in construction and real estate in the Nordic and Baltic countries. Bertelsen N. H.; Hansson, B.; Huovila, P; Haugbølle, K.; Karud, O. J.; Porkka, J.; and Widén, K. SBi 2010:19. 

De 28 CREDIT-studier af byggesager og vejledning i sagsbeskrivelse

Studierne af byggesager i CREDIT blev gennemført i arbejdsgruppe 5 (WP5) og rapporteret i CREDIT rapport 2. Formålet med studierne af byggesager var at afprøve vurderingsmetoder og værktøjer, CREDIT nøgle- indikatorer samt international benchmarking på førende byggesager i de nordiske og baltiske lande. Alle 28 studier af byggesager er rapporteret i forhold til de fælles CREDIT retningslinjer for studie af byggesager, og de enkelte rapporter kan læses individuelt. I hvert studie af byggesager er beskrevet den aktuelle sag, de involverede parter samt de anvendte evalueringsmetoder, indikatorer og benchmarking samt visioner for fremtidige forbedringer. 

Otte byggesager er fra Danmark, seks fra Finland, fire fra Norge og syv byggesager er fra Sverige, medens Island, Estland og Litauen hver repræsenteret med én byggesag. De 28 byggesager viser interessen og udviklingsfronten for indikatorer, evalueringsmetoder og benchmarking principper, og de er fordelt på følgende kategorier af bygninger:

–     Generelt - Benchmarking systemer og indikatorer (4 byggesager)
–     Kontorbygninger (7 byggesager)
–     Boligbebyggelser (8 byggesager)
–     Skoler og sygeplejeboliger (5 byggesager)
–     Indkøbscentre (3 byggesager)
–     Hospitaler (1 byggesag).

CREDIT Case DK01 (2010). 22 Student Housing Estates. Stakeholder evaluation of user satisfaction, housing quality, economy and building process. Olsen, I. S.; Bertelsen, N. H.; Frandsen, A. K.; and Haugbølle, K. SBi 2010:20. 

CREDIT Case DK02 (2010). The Benchmark Centre for the Danish Construction Sector (BEC). Applying and improving Key Performance Indicators (KPI) in the Danish construction sector. Olsen, I. S.; Bertelsen, N. H.; Frandsen, A. K.; and Haugbølle, K. SBi 2010:21

CREDIT Case DK03 (2010). Public Housing. User needs and benchmarking of economy. Frandsen, A. K.; Saaby, T.; Bertelsen, N. H.; Haugbølle, K. and Olsen, I. S. SBi 2010:22. 

CREDIT Case DK04 (2010). University Buildings and Energy Labelling. Directives for and benchmarking of energy demand. Frandsen, A. K.; Olsen, J. R.; Borggren, K.; Bertelsen, N. H.; Haugbølle, K.; and Olsen, I. S. SBi 2010:23

CREDIT Case DK05 (2010). Benchmarking Private Housing. Search engines at estate agents. Haugbølle, K. and Bertelsen, N. H. SBi 2010:24.

CREDIT Case DK06 (2010). Benchmarking Commercial Property. Retail, office, residential and industrial buildings. Gottlieb, S. C.; Haugbølle, K.; and Bertelsen, N. H. SBi 2010:25. 

CREDIT Case DK07 (2010). Operation of an Office Building Benchmarking. Danish Facilities Management. Olsen, I. S.; Bertelsen, N. H.; Frandsen, A. K.; and Haugbølle, K. SBi 2010:26. 

CREDIT Case DK08 (2010). Defects in Housing, Musikbyen. Danish Building Defects Fund (BSF). Olsen, I. S.; Bertelsen, N. H.; Frandsen, A. K.; and Haugbølle, K. SBi 2010:27. 

CREDIT Case FI01 (2010). Tulli Buiness Park. Nykänen, V. and Porkka, J. SBi 2010:28. 

CREDIT Case FI02 (2010). Baltic Sea House. Julin, M.; Pousi, J.; Nissinen, K.; Möttönen, V.; and Porkka, J. SBi 2010:29.

CREDIT Case FI03 (2010). Lappeenranta Tax Office. Hietanen, P.; Tuomainen, T.; Huovila, P.; Häkkinen, T.; Pulakka, S.; and Porkka, J. SBi 2010:30.

CREDIT Case FI04 (2010). Vuorimiehentie 5 Office Building. Vesanen, T.; Peltonen, J.; Porkka, J.; Huovila, P. SBi 2010:31.

CREDIT Case FI05 (2010). Shopping Centre 1. Parhankangas, J.; Nissinen, K.; Kauppinen, T.; Kovanen, K.; and Porkka, J. SBi 2010:32. 

CREDIT Case FI06 (2010). Shopping Centre 2. Parhankangas, J.; Nissinen, K.; Kauppinen, T.; Kovanen, K.; and Porkka, J. SBi 2010:33.

CREDIT Case NO01 (2010). Statistics Norway, Kongsvinger. Edvardsen, D. F. and Karud, O. J. SBi 2010:34.

CREDIT Case NO02 (2010). University of Stavanger, Building 302. Edvardsen, D. F. and Karud, O. J. SBi 2010:35.

CREDIT Case NO03 (2010). Stortorvet Kjøpesenter, Kongsberg. Edvardsen, D. F. and Karud, O. J. SBi 2010:36.

CREDIT Case NO04 (2010). Skattens Hus, Oslo. Edvardsen, D. F. and Karud, O. J. SBi 2010:37.

CREDIT Case SE01 (2010). Creation of a New Centre in a University. Analysing management of end-user needs and ensuring performance in the building life cycle.  Pemsel, S. SBi 2010:38.

CREDIT Case SE02 (2010). Developing Process and Product in a Housing Company.  Pemsel, S. SBi 2010:39.

CREDIT Case SE03 (2010). System for Evaluating the Construction Process. Pemsel, S. SBi 2010:40.

CREDIT Case SE04 (2010). Managing Tenants in Housing Company. Pemsel, S. SBi 2010:41.

CREDIT Case SE05 (2010). End-user Participation in New and Rebuild of a Hospital. Pemsel, S. SBi 2010:42.

CREDIT Case SE06 (2010). Measuring Change in a Sector. Olander, S. and Widén, K. SBi 2010:43.

CREDIT Case SE07 (2010). A Housing Project in the South of Sweden. Svetoft, I. and Pemsel, S. SBi 2010:44.

CREDIT Case IS01 (2010). Nursery Schools - Reykjanesbær. Marteinsson, B. and Magnússon, Ó. P. SBi 2010:45.

CREDIT Case EE01 (2010). Paldiski Road. Liias, R. SBi 2010:46.

CREDIT Case LT01 (2010). VGTU Laboratory Building. Kaklauskas, A. SBi 2010:47.

CREDIT Case NN00 (2010). CREDIT Case Study Guideline. Bertelsen, N. H.; Haugbølle, K; Frandsen, A. K.; and Olsen, I. S. SBi 2010:48. 

Forskningsartikler

Resultaterne fra CREDIT er også publiceret I forskellige forskningsartikler og præsenteret på forskellige internationale konferencer som fx: 

Frandsen, A. K.; Bertelsen, N. H.; Haugbølle, K.; Porkka, J.; Huovila, P.; Päivi Hietanen, P.; Widén, K.; Hansson, B. and Karud, O. J. (in press). CREDIT indicator classification. In: Huovila, P. et al. (eds.) Proceedings of SB10 Finland - Regional Conference: Sustainable Community - buildingSMART, Espoo, Finland, 2010.

Pemsel, S.; Widén, K.; Svetoft, I. and Hansson, B. (2009). Managing end user requirements in construction projects. In: Atkin, B. (ed.). Proceedings of the 5th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation. Reykjavik, Island: Reykjavik University, 2009.

Pemsel, S.; Widén, K. and Hansson, B. (2010). Managing the needs of end-users in the design and delivery of construction projects. Facilities, Vol. 28, No. 1/2, page 17-30, 2010. ISSN: 0263-2772.

Porkka, J.; Huovila, P.; Bertelsen, N. H. and Haugbølle, K. (2010). Developing Indicators for Transparency and International Benchmarking in Construction and Real Estate Industry. In: Barrett, P.; Amaratunga, D.; Haigh, R.; Keraminiyage, K. & Pathirage, C. (eds.). Building a Better World.CIB World Congress 2010. Full Paper Proceedings - CIB 2010 World Congress

Statusrapporter og projektets kontraktgrundlag

Hvert halve år blev projektets faglige og økonomiske status rapporteret til projektets styregruppe og the de nationale myndigheder og fonde, som havde støttet projektet. 

I syv arbejdsgrupper (WP1-7) har forskningsgrupper studeret internationale og nationale erfaringer og visioner. De har også undersøgt et antal eksisterende metoder, værktøjer og systemer for vurdering af performance og benchmarking. Syv to-dages workshops har været afholdt i 2008, 2009 og 2010 i de forskellige lande for at styrke det innovative samarbejde mellem forskere og referencegruppen. I CREDITs referencegruppe har deltaget centrale aktører fra de forskellige lande, som arbejder inden for planlægning, udførelse, ejendomsdrift, benchmarking og ansvarlige myndigheder. 

Da projektet blev afsluttet i september 2010, var arbejdet og de ønskede resultater gennemført i de syv arbejdsgrupper og på de syv workshops som planlagt i kontrakten. Resultaterne er nærmere beskrevet i 6 CREDIT rapporter, 28 CREDIT byggesagsstudier og en CREDIT vejledning samt flere videnskabelige, som er beskrevet i det foregående. 

Credit progress and closing report 10sep nhb100920

CREDIT (2007) Steering Committee Meeting 8-27 October 2009 - Minutes

CREDIT (2007) Progress and Mid-term Report February 2009

CREDIT (2007) Project Programme

CREDIT (2007) Cooperation agreement

SBi's forslag til brugerorienteret evaluering af dansk byggeri.

Presse og nyhedsbreve:

Se pressemeddelelsen: Bygningskvalitet skal bedømmes af brugerne' (18.01. 2009)

Artikel i Forsk27: Bygningskvalitet bedømmes af brugerne (03.2010).


Sidst opdateret 18. september 2012