Evaluering

Medarbejderne i en virksomhed er ofte brugere af virksomhedens produkter og dermed en enestående god kilde til at få oplysninger om brugerkrav og erfaringer med firmaets produkter. Det har man bl.a. gjort i Rockwool, hvor man fulgte en medarbejder, der opførte et lavenergihus.
Forskningsudgivelse

Når brugerne bliver synlige i byggeriet

Medarbejderne er ofte brugere af virksomhedens produkter og dermed en enestående god kilde til at få oplysninger om brugerkrav og erfaringer med firmaets produkter.

Forskningsudgivelse

CREDIT. Construction and Real Estate - Developing Indicators for Transparency

For at fremme udvikling og forbedring af byggeriet er udarbejdet et evalueringsystem, hvor der især lægges vægt på brugernes vurdering af bygninger.

Forskningsudgivelse

TRANS-USERS. Transforming construction by user-driven innovation

This report adresses user-orientated strategies for industrialiseing the constaruction industry.

Pressemeddelelse

Byggeri skal sammenlignes på brugertilfredshed

Et nyt nøgletalssystem skal forbedre byggekvaliteten ved at have mere fokus på brugertilfredsheden.

Forskningsudgivelse

Byggestyring for fagentreprenører

Selv om der ikke stilles skrav om det, så vil det gavne de enkelte små og mellemstore byggevirksomheder at have et byggestyringssystem.

Artikel

Totaløkonomi - et spørgsmål om værdi og kvalitet

Totaløkonomiske værktøjer der kan støtte bestræbelserne på at synliggøre værdi og kvalitet i byggeriet.

Forskningsudgivelse

Prisdatabase og informative datablade for bygherren

En beskrivelse af udviklingen af et system der har til formål at øge produktiviteten i byfornyelsen ved at fokusere på benchmarking og nøgletal for priser og kvalitet.

Forskningsudgivelse

Nøgletalssystem for boligbebyggelser

En beskrivelse af et nøgletalssystem der med tiden kan danne baggrund for en egentlig varedeklaration på boligbebyggelser.

Forskningsudgivelse

Turbobygning af nye undervisningslokaler

Evaluering af tidsplaner og faktisk planlægnings- og byggetid på Aalborg Universitet i Esbjerg.

Forskningsudgivelse

Nordisk netværk om totaløkonomi

SBI har sammen med den norske stats ejendomsforvalter Statsbygg og det norske konsulentfirma Multiconsult taget initiativ til projektet 'Total-økonomi i Norden (LCC)', som samler alle de væsentligste kræfter inden for totaløkonomi i hele Norden.

Forskningsudgivelse

Produktivitetsdatabaser for byggeriet

SBi har udviklet et værktøj, som skal gøre det nemmere løbende at evaluere udviklingen i bygge- og renoveringssager.

Forskningsudgivelse

Metode til kvalitetsvurdering af alment boligbyggeri

En første prøveevaluering af standard og kvalitet på boligbebyggelsen Hvidovrebo afd. 8 er gennemført med succes vedrørende: byggeteknisk standard, lydteknisk standard, beboertilfredshed, miljø og grønt regnskab, totaløkonomi og arkitektur.

Forskningsudgivelse

Totaløkonomi

Evaluering af erfaringer med totaløkonomi.

Forskningsudgivelse

Informations- og kommunikationsteknologi i boligen

Et forsøgsbyggeri i Næstved er blevet evalueret mht. intentioner med forsøgsbyggeriet, byggeriets arkitektoniske kvaliteter og beboernes tilfredshed.