Artikel i Forsk21: Byggebranchens svar på Linux

Der er to veje man kan gå når man ønsker at digitalisere byggeriets processer. Man kan lave en stor, kompleks model, der indeholder og beskriver alt, eller man kan gøre som SBi har gjort og lave et mindre, men mere specialiseret system, der baserer sig på en åben standard, og hvor kun den relevante information er fyldigt beskrevet.

En åben standard

Med Basismodellen har SBi udviklet en åben og dermed fremtidssikret standard, der kan følge et byggeri fra planlægning til nedrivning. Rådgivere, entreprenører og bygherrer får gennem Basismodellen adgang til en fælles, objektorienteret model, hvorfra parterne, uafhængigt af softwareplatform og metodevalg, kan trække netop de informationer der er relevante for deres virksomheder.

Basismodellen er et XML-format og kan vises som f.eks. et digitalt udbud, hvor opgaver, mængder, egenskaber, beskrivelser og 3D-model er bundet sammen. Fordi Basismodellen er en åben standard, giver den brugeren og dataejeren fuld adgang til data. Dette giver brugeren mulighed for selv at udvikle specifikke løsninger efter eget behov.

Basissuite

SBi har i forbindelse med Basismodellen lanceret en såkaldt Basissuite, bestående af programmer der skaber sammenhæng i processen forud for et udbud. Programmerne undersøger bl.a. 2D-tegningerne for tegnefejl, konverterer 2D-tegninger til 3D-tegninger, knytter objekter, egenskaber, opgaver og model sammen og genererer et digitalt udbud der lever op til de nye bygherrekrav.

”Vi håber at flere virksomheder i fremtiden vil samarbejde om at udvikle programmer til Basismodellen. Den åbne standard giver adgang for alle til at bidrage”, siger seniorforsker, arkitekt Nils Lykke Sørensen, der har udviklet Basismodellen og Basissuiten sammen med arkitekt Peter Scheutz fra firmaet Scheutz & Clemmesen.

Bl.a. kan han afsløre at man i øjeblikket arbejder på at udvikle en indeksmodel der skal hjælpe brugeren til at planlægge, budgettere og sammenligne byggerier.

ksj

Byggebranchens svar på Linux

Basismodellens programsuite rummer fire programmer og en projektnøgle der skaber sammenhæng i den proces der ligger forud for et digitalt udbud (Illustration: Nils Lykke Sørensen).

Digitale udbud 2007

  • Fra nytår skal arkitekter og rådgivende ingeniører som udfører bygningsprojektering for en statslig bygherre, aflevere projektet i digital form, og data skal igennem hele projektforløbet være til rådighed for alle parter.
  • Der findes andre programmer end Basissuiten der kan lave 3D-modellering mv., men Basissuitens data baseres alene på en åben standard, hvilket af konkurrencehensyn vil være et krav når der er tale om offentlige udbud.
  • Basismodellen er benyttet i en række forsøg og testes løbende. 
Sidst opdateret 11. september 2006