Forskningsudgivelse

Tidlig prissætning af boligbyggeri ved hjælp af driftoverslag

Rapporten beskriver udviklingen af et it-værktøj, der har til formål at skabe en struktureret dialog mellem bygherren og dennes rådgiver tidligt i en byggeproces.

Hvad er de økonomiske konsekvenser af et byggeri? Det er et vigtigt spørgsmål at kunne besvare for bygherren og dennes rådgiver tidligt i byggeprocessen, endnu inden byggeriet har taget form. Rapporten beskriver udviklingen af et it-værktøj, der netop har til formål at skabe en struktureret dialog mellem bygherren og dennes rådgiver. Dialogen skal sikre, at processen kommer rundt om alle relevante emner, og at der skabes en synlig sammenhæng mellem ønsker, formåen og slutresultat.

 Download rapporten 'Tidlig prissætning af boligbyggeri ved hjælp af driftoverslag' (2007)

Sidst opdateret 08. juni 2007