Digitale leverancer ved aflevering af byggerier

Udredningsrapport om bygherrekrav efter IKT-bekendtgørelserne for offentlig og alment byggeri.

Rapporten er resultatet af et projekt udført for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Den konkretiserer ydelser, informationer og digitale leverancer ved byggeriets aflevering i tilknytning til §§ 10-11 i de to nye IKT-bekendtgørelser for offentligt og alment byggeri. I rapporten er fremlagt en forståelsesramme, som sætter digitale leverancer i sammenhæng med byggeriets processer, produkter og informationer om disse. Til sidst er der i rapporten fremlagt et koncept for bygherrens beskrivelse af ydelseskrav til digitale leverancer ved byggeriets aflevering, som er opdelt i ti målrettede ydelsesområder.

Se eller download rapporten: 'Digitale leverancer ved aflevering af byggerier' (2013).

Forskere

Niels Haldor Bertelsen, Nils Lykke Sørensen

Fatima Shezadi Shaukat

Sidst opdateret 23. august 2013