Oversigt

3D-modeller

En oversigt over 3D-modeller fra SBi's forskningsprojekter.

En oversigt over 3D-modeller fra SBi's forskningsprojekterDet elektroniske kvarter

3D-visualisering og andre former for informationsteknologi forbedrede beboerinddragelsen i forbindelse med byfornyelse på Nørrebro i København. Projektet blev udarbejdet i samarbejde med Nørrebropark Kvarterløft og Kunstakademiets Arkitektskole.
Læs mere om projektet og download model på www.e-kvarter.dk
Læs mere om digitale muligheder i kvarterløft
3D-model fra 'Det elektroniske kvarter'

Den virtuelle prøvelejlighed 2

En virtuel model som har til formål at inddrage brugerne i en byfornyelsesprojekt med lejlighedssammenlægninger. Modellen er udarbejdet for Københavns Kommune (Plan & Arkitektur) i samarbejde med Scheutz & Clementsen Design.
Download model
3D fra Den virtuelle prøvelejlighed 2

Bygherrens tidlige prissætning og erfaringsopsamling

En digital blokmodel giver gennem 3D-visualisering et overblik over sammenhæng mellem priser, omfang og kvalitet.
Læs mere Download model
3D blokmodel

Den virtuelle prøvelejlighed 1

Brug af 3D-modeller som udgangspunkt for dialog i en byfornyelsessag. Projektet beskriver en metode hvor man med udgangspunkt i arkitektens 2D CAD-skitse, med en høj automatiseringsgrad, kan opbygge en interaktiv 3D-model.
Læs mere Download model
3D fra Den virtuelle prøvelejlighed 1

Digital visualisering i udbygning af Roskilde Universitetscenter

Da Roskilde Universitetscenter skulle udbygges, blev de indkomne forslag i konkurrencen omsat til computeranimerede 3D-modeller, for derefter at indgå i dommerkomitéens beslutningsgrundlag.
Læs mere Download model
3D model fra udbygningen af Roskilde Universitetscenter

Beboerinddragelse ved renovering af badeværelser på Tåstrupgård

En 3D-model gav beboerne på Tåstrupgård mulighed for at se hvordan deres kommende badeværelser vil se ud. Da modellen er interaktiv, kunne de samtidig tage stilling til materialer m.v. Efterfølgende blev data fra modellen anvendt til at automatisere byggeprocessen. Modellen er udviklet i samarbejde med Scheutz & Clementsen Design.
Download model
3D model af badeværelse
Sidst opdateret 23. juni 2006