3D-visualisering

At planlægge og udføre et byggeri er en proces, hvor en ide skal bringes til virkelighed så smidigt, rentabelt og godt som muligt.
Oversigt

3D-modeller

En oversigt over 3D-modeller fra SBi's forskningsprojekter.

Forskningsudgivelse

3D-visualisering i arkitektkonkurrencer

Som forsøg er der brugt 3D-modeller som baggrund for dommerkomitéens bedømmelse af de indkomne konkurrenceforslag. Forsøget er afprøvet i forbindelse med konkurrencerne på Musikkens Hus i Nordjylland og nye bygninger til Roskilde Universitetscenter.

Forskningsudgivelse

Beregning af prisindeks

Rapporten beskriver den metode, som SBi har udviklet til at følge udviklingen i prisindeks og byggeomkostninger på bygningsdelsniveau for universitetsbygninger.

Forskningsudgivelse

Beskrivende mængdefortegnelse i rådgiver- og entreprenøraftalen

Vejledning i hvordan implementeringen af Beskrivende mængdefortegnelse (BMF) kan ske på en hensigtsmæssig og overskuelig måde.

Forskningsudgivelse

Den virtuelle prøvelejlighed

Beskrivelse af en metode hvor man med udgangspunkt i arkitektens 2D CAD-skitse, med en høj automatiseringsgrad, kan opbygge en interaktiv 3D-model.

Forskningsudgivelse

Digital visualisering i udbygning af Roskilde Universitetscenter

Da Roskilde Universitetscenter skulle udbygges, blev de indkomne forslag i konkurrencen omsat til computeranimerede 3D-modeller, for derefter at indgå i dommerkomitéens beslutningsgrundlag.

Forskningsudgivelse

Digitale leverancer ved aflevering af byggerier

Udredningsrapport om bygherrekrav efter IKT-bekendtgørelserne for offentlig og alment byggeri.

Forskningsudgivelse

Digitalisering af eksisterende byggeri

Det giver kun mening at digitalisere eksisterende byggeri, når man har et konkret behov, og da kun at indhente og lagre de informationer, som man strategisk eller konkret har behov for.

Forskningsudgivelse

Tidlig prissætning af boligbyggeri ved hjælp af driftoverslag

Rapporten beskriver udviklingen af et it-værktøj, der har til formål at skabe en struktureret dialog mellem bygherren og dennes rådgiver tidligt i en byggeproces.