Forskningscenter

Center for Boligforskning

Center for Boligforskning er et fagligt forum for landets boligforskere på tværs af deres respektive forskningsmiljøer.

For at styrke boligforskningen på tværs af fag og forskningsinstitutioner tog SBi i begyndelsen af 2001 initiativ til at etablere Center for Boligforskning for aktive boligforskere. Formålet med centerdannelsen er at sikre en langsigtet, koordineret forskningsindsats og styrke boligforskningen som en forudsætning for den fremtidige politikudformning på boligområdet.

Center for Boligforskning er således et fagligt forum for landets boligforskere på tværs af deres respektive forskningsmiljøer.

Centret er uden mure og har sekretariat på SBi.

I 2010 blev Fonden Realdanias Center for Bolig og Velfærd indføjet i centret, da fondens bevillinger til centret på det tidspunkt udløb. Den opnåede viden og kapicitet  viderføres således i Center for Boligforskning.

I den anledning har Center for Boligforskning fået ny hjemmeside, hvor du kan læse mere.

Kontakt Center for Boligforskning.

Tidligere arrangementer i center for Boligforskning.

Tidligere publicering

Artikel i Forsk30: Realdaniaforskningscenter flytter til SBi (02.2011)

Sidst opdateret 24. september 2012