Forskningsudgivelse

Boligforhold, pleje og omsorg i ti københavnske plejehjem

Undersøgelsen er en viderebearbejdning af tre undersøgelser om henholdsvis den fysiske standard, plejen og omsorgen i plejehjem.

Undersøgelsen er en viderebearbejdning af tre undersøgelser om henholdsvis den fysiske standard, plejen og omsorgen i plejehjem. De ti plejehjem er udvalgt, så de med hensyn til fysisk standard og pleje er bedre end eller lig med gennemsnittet for københavnske plejehjem. Blandt de fysiske forhold ses der blandt andet på boligstandarden, servicearealer, opholdsarealer, belysningsforhold og haveanlæg. Plejebehovet og personalets kendskab hertil er opgjort for 60 beboere. Omsorgen er vurderet ud fra observationer mellem udvalgte beboere og deres kontaktpersoner. Rapporten følges op med en videofilm og fotoplancher. Det samlede projekt er støttet af "Det tværministerielle udvalg for anvendt ældreforskning, forsøg og udvikling" under Forskningsministeriet og af "Kvalitetspuljen" i Københavns Kommune, Sundhedsdirektoratet.

Bestil publikationen 'Boligforhold, pleje og omsorg i ti københavnske plejehjem' (1997)

Pressemeddelelse: 'Omsorg og kvalitet i plejehjemsbeboeres liv' (16.09.1997)

Forskere

Sidst opdateret 13. marts 2006