Boligforhold generelt

København består af områder med vidt forskellig omdømme, status, kvaliteter, funktion og historie. En mangfoldighed af steder, som alle rummer boliger, arbejdspladser, butikker og mødesteder.
Artikel

Boliger og bydele - hjemsted for hvem?

Hvor færdes du mest i byen? Er det der, hvor du bor? Eller er din lejlighed blot det sted, du kommer for at sove og skifte tøj? Er det i kvarteret, hvor du bor, at du mødes med dine venner?

Video

Jeg kan jo ikke klare mig selv

Videoen viser boligforhold, pleje og omsorg i tre københavnske plejehjem.

Forskningsudgivelse

Fortællinger fra et sted

En ph.d.-afhandling der viser, at omverdenens fordomme ofte er det største problem for beboerne i de såkaldt belastede boligområder

Forskningsudgivelse

Boligpræferencer, boligvalg og livsstil

En ph.d.-afhandling der undersøger boligpræferencer blandt tilflytterne til udvalgte boligområder i Århus.

Forskningscenter

Center for Boligforskning

Center for Boligforskning er et fagligt forum for landets boligforskere på tværs af deres respektive forskningsmiljøer.

Forskningsudgivelse

På udkig efter et lokalt fællesskab

den almene bebyggelse Utterslevhuse i Københavns Kommune har man forsøgt at skabe et grundlag for, at beboerne kan udvikle socialt forpligtende samvær, der kan fremme trivsel og tryghed i hverdagen.

Forskningsudgivelse

Flere og bedre private boligfornyelser - et spørgsmål om viden

Behovet for fornyelse af utidssvarende boliger er stort, og den offentlige byfornyelsesindsats går trægt. Interessen for privat boligfornyelse er derfor voksende og har været det i en årrække.

Forskningsudgivelse

Boligforhold, pleje og omsorg i ti københavnske plejehjem

Undersøgelsen er en viderebearbejdning af tre undersøgelser om henholdsvis den fysiske standard, plejen og omsorgen i plejehjem.

Forskningsudgivelse

Eget hus - men hvilket?

Anvisningen er udarbejdet i tilknytning til Bygningsreglementet for småhuse, 1985. Den gennemgår forhold af betydning for boligens brugsværdi og indeholder oversigter over mål på inventar, almindelige møbler og friarealer.