Forskningsudgivelse

Virkninger af oprykningsretten i almene boliger

En undersøgelse af omfang og virkninger af oprykningsretten i almene boliger.

Rapport der undersøger omfang og virkninger af oprykningsretten i almene boliger.

Oprykningsretten giver boligsøgende, der afgiver deres bolig i en almen boligorganisation, fortrinsret til overtagelse af en anden bolig i samme boligorganisation.

Undersøgelsen viser overordnet, at kvaliteten af det samlede boligudbud i den almene sektor kun i mindre grad påvirkes som følge af oprykningen.

Oprykningen bidrager til en forøget mobilitet på boligmarkedet. Det er især børnefamilier, de mindre velstillede og indvandrerne der drager nytte af muligheden for at rykke til en anden bolig.

Undersøgelsen er finansieret og udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Læs rapporten 'Virkninger af oprykningsretten i almene boliger' (26.05. 2004) på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside.

Læs også artiklen 'Ventelister får mindre betydning' (Bragt i 'Boligen' 7-8 2004).

Læs også seminarpaper 'Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren' (2004) (PDF)

Artikel i FORSK16: 'Dårligt stillede beboere har gavn af oprykningsret' (11.2004)

Sidst opdateret 16. marts 2006