Artikel

Segregationen på boligmarkedet - kan den påvirkes?

Artiklen beskæftiger sig med med årsagerne til, at segregationen på boligmarkedet er opstået, og hvilke forholdsregler man kan tage for at begrænse den.

Segregationen på boligmarkedet kom øverst på den politiske dagsorden i 2004. Det har den også været tidligere, nemlig i starten af 90erne, da regeringens Byudvalg blev nedsat, men fokus er nu i højere grad på koncentrationen af personer af anden etnisk herkomst end dansk i bestemte by- og boligområder, og de problemer dette måtte medføre.

Artiklen beskæftiger sig med med årsagerne til, at segregationen er opstået, og hvilke forholdsregler man kan tage for at begrænse den.

Læs artiklen (pdf)

Sidst opdateret 15. marts 2006