Artikel

Ventelister får mindre betydning

Artiklen trækker hovedkonklusionerne op fra tre forskningsrapporter, der belyser omfanget og virkningerne af tre forskellige anvisningsformer til almene boliger: de interne oprykningslister i boligorganisationerne, den kommunale anvisning og den fleksible udlejning.

Med de nye forslag fra integrationsminister Bertel Haarder til "bekæmpelse af ghettoer" vil der ske en yderligere opløsning af de regelsæt, som tidligere har været gældende for anvisning af boligsøgende til ledige almene boliger. Det vil betyde, at de almindelige ventelister vil få stadig mindre betydning for fordelingen af almene boliger. Dette er imidlertid en udvikling, som har været i gang i nogle år efter indførelsen af den såkaldte fleksible udlejning i år 2000, som gav mulighed for at give fortrinsret til bestemte grupper af boligsøgende, kombineret med øget brug af kommunal anvisning.

Artiklen trækker hovedkonklusionerne op fra tre forskningsrapporter, der belyser omfanget og virkningerne af tre forskellige anvisningsformer til almene boliger: de interne oprykningslister i boligorganisationerne, den kommunale anvisning og den fleksible udlejning.

Læs artiklen Ventelister får mindre betydning, der har været bragt i 'Boligen' 7-8 2004.

Sidst opdateret 15. marts 2006