Problemer på boligmarkedet i udkants- og stagnationsområder

Inden for de senere år har boligmarkedet ændret sig radikalt i udkants- og stagnationsområderne. I nogle områder er der sket en sammenlægning af landbrugsvirksomheder til stadig større enheder, hvilket har overflødiggjort bolig og bygninger der tidlige tjente landbruget. Det har givet et øget boligudbud og i nogle tilfælde et overskud af boliger.

Nogle kommuner melder om, at disse boliger har medført en øget andel af beboere på overførselsindkomst, og at de lave ejendomspriser generelt modvirker vedligeholdelse, boligfornyelse og nybyggeri. I andre udkantsområder som på Bornholm og Skagen er der pres på for at anvende en øget andel af boligmassen som fritidsbolig. Hvor det finder sted, skaber det boligmangel og en nedgang i den permanente befolkning. I endnu andre områder stiger benyttelsen af sommerhuse, på grund af pensionisters ret til, efter 8 års ejerskab, at bo permanent i deres sommerhus. 

Projektet vil afdække i hvor stort et omfang, de beskrevne tendenser gør sig gældende i forskellige af landets udkantsområder og klarlægge årsagerne til denne udvikling. Endelig vil der i projektet blive fokuseret på forhold, som har afgørende betydning for udkantsområdernes muligheder for at modvirke en negativ udvikling i befolkning og på boligmarkedet. Det gælder især mulighederne for ny bosætning i områderne.

Målgruppe: Den øvrige forskningsverden samt statslige og kommunale myndigheder

Samarbejdspartnere: Projektet gennemføres af SBi i regi af Center for Bolig og Velfærd - Realdania Forskning og i samarbejde med de øvrige forskere i dette center

Forskere

Helle Nørgaard

Sidst opdateret 03. september 2008