Forskningsudgivelse

Kommunal boliganvisning

Interviewanalyse for 15 kommuner om brugen af de forskellige muligheder for boliganvisning.

Rapporten er en interviewanalyse for 15 kommuner om brugen af de forskellige muligheder for boliganvisning. Herved er reglernes hensigtsmæssighed belyst i forhold til kommunernes lokalisering samt befolknings- og boligsituation. Analysen omfatter kommuner, som har relativt mange almennyttige boliger, og den er en opfølgning af Rapport 1 og 2 fra Byudvalget. Der er foretaget sammenligninger mellem socioøkonomiske data, og der indgår forskningsmæssige vurderinger og analyser tilligemed kommunernes vurderinger og forslag. Rapporten henvender sig til kommuner og andre myndigheder, som arbejder med boligmarkedet og boliganvisning.

Bestil publikationen 'Kommunal boliganvisning' (1995)

Forskere

Dan Ove Pedersen

Sidst opdateret 15. marts 2006