Forskningsudgivelse

Hvordan fungerer et ureguleret boligmarked?

Med udgangspunkt i det mere uregulerede boligmarked i USA belyses hvordan et ureguleret dansk boligmarked kan tænkes at fungere.

Danmark har i de sidste 50 år haft en omfattende regulering af boligmarkedet, som har gjort det svært at gennemføre økonomiske analyser af, hvordan de økonomiske mekanismer egentlig fungerer på boligmarkedet. Dette har medført, at vi har en meget begrænset viden om, hvordan det såkaldte "frie boligmarked" fungerer, og hvilke fordele og ulemper det har. I USA har der ikke i samme omfang været reguleringer på boligmarkedet, og der er gennemført en omfattende forskning om markedet og dets problemer. I denne meddelelse gennemgås nogle af resultaterne fra denne forskning, med henblik på at belyse, hvordan et ureguleret dansk boligmarked kan tænkes at fungere. Meddelelsen henvender sig primært til fagfolk i organisationer og ministerier samt til forsknings- og undervisningssektoren.

Sidst opdateret 24. juni 2016