Forskningsudgivelse

Fleksibel udlejning af almene familieboliger

En rapport om omfang og virkninger af anvendelsen af fleksible udlejningsregler.

En rapport om omfang og virkninger af anvendelsen af fleksible udlejningsregler.

Almene boligorganisationer og kommuner fik i år 2000 mulighed for at aftale særlige kriterier for udlejning af en del af de almene boliger.

Hensigten var at give dem mulighed for at skabe en bredere beboersammensætning i det almene boligbyggeri ved at give fortrinsret til boligerne til bestemte grupper, fx pendlere.

Undersøgelsen viser overordnet, at reglerne om fleksibel udlejning fungerer efter hensigten.

Effekterne i de enkelte boligafdelinger er dog endnu begrænsede. Der synes imidlertid at være en positiv effekt i nogle af de afdelinger, der hidtil har haft mange socialt dårligt stillede beboere.

Dataindsamlingen er afsluttet i september 2003.

Undersøgelsen er finansieret og udgivet af Erhvervs- og Boligstyrelsen (nu Erhvervs- og Byggestyrelsen). Læs rapporten 'Fleksibel udlejning af almene boliger' (25.03.2004) på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside.

Læs også artiklen 'Ventelister får mindre betydning' (bragt i 'Boligen' 7-8 2004).

Artikel i FORSK16: 'Dårligt stillede beboere har gavn af oprykningsret' (11.2004)

Sidst opdateret 15. marts 2006