Forskningsudgivelse

Evaluering af AlmenBolig+

Denne rapport indeholder en samlet evaluering af AlmenBolig+ konceptet. AlmenBolig+ er et nyt alment boligkoncept, der kombinerer billiggørelse i produktion med selvforvaltning i drift og vedligeholdelse, og indeholder i den forbindelse en række forsøgselementer i forhold til den almene boliglovgivning. Der er p.t. opført omkring 1.200 AlmenBolig+ boliger, overvejende i Hovedstadsområdet.

Rapporten beskriver de overordnede ideer med AlmenBolig+, og de perspektiver som KAB og SBi ser i konceptet.

Evalueringen ser på konceptets styrker, udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold til ny-industrialisering, økonomi og kommunalt arbejde, naboskab og driftsforhold samt tekniske og økonomiske forhold.

Desuden foreslås en række forbedringer af AlmenBolig+ konceptet, og der overvejes, hvilke mulige konsekvenser AlmenBolig+ kan have for lovgivningen.

Hent rapporten 'Evaluering af AlmenBolig+' (2016)

Forskere

Jesper Ole Jensen

Anne Gro Stensgaard

Sidst opdateret 04. marts 2016