Forskningsudgivelse

Den sociale boligsektor i Holland

En reform i 1990'erne medførte, at boligselskaberne i Holland fungerer som kommercielle non-profit organisationer.

Som led i Socialministeriets udredningsarbejde om muligheden for at gøre den danske almene boligsektor helt eller delvist økonomisk uafhængig af offentlige midler, har SBi foretaget en analyse af erfaringerne i Holland, hvor man har gennemført en reform af den sociale boligsektor.

Analysen indgår i publikationen 'Den almene boligsektors fremtid', der er udgivet af Socialministeriet. Her kan rapporten hentes som pdf-fil eller den kan bestilles hos Byggecentrum.

Artikel i Forsk22: Den boligsociale opgave svigtes i Holland (12.2006)

Forskere

Lars A. Engberg

Sidst opdateret 04. juni 2012