Bidrag til antologi

Boligpolitik i velfærdsstaten

Artikel i antologi om den danske velfærdsstats historie.

Den danske velfærdsstat er et resultat af socialpolitiske idealer og økonomiske og samfundsmæssige realiteter. Artikler i denne antologi beskriver i interntionalt perspektiv udviklingen af syge- og arbejdsløshedsforsikringer, pensionsordninger og socialreformerne i første halvdel af 1900-tallet. Derudover præsenterer forfatterne nogle aktuelle vinkler på familie- og boligpolitikken. Firkløverregeringens socialpolitik i 1980'erne og Socialkommissionen i 1990'erne.

Seniorforsker Hedvig Vestergaard har bidraget med artiklen: 'Boligpolitik i velfærdsstaten'.

Antologien er udgivet på Socialforskningsinstituttet.

Sidst opdateret 04. juni 2012