Forskningsudgivelse

Better housing and living conditions for older people

I bestræbelse på at integrere de ældre i samfundet, beskrives hvordan den almindelige boligmasse og faciliteterne i lokalsamfundet bedre kan tilpasses de ældres behov.

Overalt i Europa bliver der i stigende grad lagt vægt på at integrere de ældre i samfundet. Hvorledes kan den almindelige boligmasse og faciliteterne i lokalsamfundet bedre tilpasses de ældres behov? Hvorledes kan boligpolitikken og byplanlægningen bidrage til integration af de ældre i lokalsamfundet? Hvorledes kan der tages større hensyn til de ældre i byfornyelsen? Hvilken koordinering er der brug for mellem de sociale myndigheder og boligselskaberne? Rapporten indeholder eksempler på løsning af nogle af disse spørgsmål fra seks europæiske byer: Birmingham, Vicenza, København, Berlin, Amsterdam og Niort. Rapporten har modtaget støtte fra EF og er på engelsk.

Forskere

Philip Potter (Ed.)

Sidst opdateret 20. juni 2016