Boligpolitik

Danmark har i de sidste 50 år haft en omfattende regulering af boligmarkedet.
Forskningsudgivelse

Evaluering af AlmenBolig+

Denne rapport indeholder en samlet evaluering af AlmenBolig+ konceptet. AlmenBolig+ er et nyt alment boligkoncept, der kombinerer billiggørelse i produktion med selvforvaltning i drift og vedligeholdelse, og indeholder i den forbindelse en række forsøgselementer i forhold til den almene boliglovgivning. Der er p.t. opført omkring 1.200 AlmenBolig+ boliger, overvejende i Hovedstadsområdet.

Forskningsudgivelse

Housing policy in the Nordic countries and its implication for the housing of immigrants

In this publication is made a comparison of housing policies in four Nordic countries. The purpose is to find explanations for why the housing situation of immigrants varies so greatly across the countries.

Forskningsudgivelse

Den sociale boligsektor i Holland

En reform i 1990'erne medførte, at boligselskaberne i Holland fungerer som kommercielle non-profit organisationer.

Forskningsudgivelse

Erfaringer fra England, Norge og Tyskland med mere privatiserede former for sociale boliger

Opsamling af viden om hvordan den boligsociale opgave er løst i England, Norge og Tyskland.

Artikel

Segregationen på boligmarkedet - kan den påvirkes?

Artiklen beskæftiger sig med med årsagerne til, at segregationen på boligmarkedet er opstået, og hvilke forholdsregler man kan tage for at begrænse den.

Artikel

Ventelister får mindre betydning

Artiklen trækker hovedkonklusionerne op fra tre forskningsrapporter, der belyser omfanget og virkningerne af tre forskellige anvisningsformer til almene boliger: de interne oprykningslister i boligorganisationerne, den kommunale anvisning og den fleksible udlejning.

Bidrag til antologi

Boligpolitik i velfærdsstaten

Artikel i antologi om den danske velfærdsstats historie.

Forskningsudgivelse

Fleksibel udlejning af almene familieboliger

En rapport om omfang og virkninger af anvendelsen af fleksible udlejningsregler.

Forskningsudgivelse

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Undersøgesle om bl.a. baggrunden for og omfanget af kommunal boliganvisning i almene boliger, og om anvisningen bruges til at sprede eller koncentrere sociale problemer i den almene sektor.

Forskningsudgivelse

Virkninger af oprykningsretten i almene boliger

En undersøgelse af omfang og virkninger af oprykningsretten i almene boliger.

Forskningsudgivelse

Det danske boligmarkeds udvikling i boligforsyning og boligønsker

En undersøgelse af det danske boligmarked viser, at der skal være mange flere ejerboliger, hvis befolkningens foretrukne boligform skal imødekommesder.

Forskningsudgivelse

Boligpolitiske problemer og udfordringer

Interview med nøglepersoner på boligmarkedet.

Konferencerapport

Housing in Europe

Samling af indlæg fra den 9. International Housing and Urban Conference i 1996.

Forskningsudgivelse

Better housing and living conditions for older people

I bestræbelse på at integrere de ældre i samfundet, beskrives hvordan den almindelige boligmasse og faciliteterne i lokalsamfundet bedre kan tilpasses de ældres behov.

Forskningsudgivelse

Hvordan fungerer et ureguleret boligmarked?

Med udgangspunkt i det mere uregulerede boligmarked i USA belyses hvordan et ureguleret dansk boligmarked kan tænkes at fungere.

Forskningsudgivelse

Kommunal boliganvisning

Interviewanalyse for 15 kommuner om brugen af de forskellige muligheder for boliganvisning.