Forskningsudgivelse

Virkninger af Byudvalgets indsats i almene boligafdelinger 1994-1997

I forbindelse med Byudvalgets indsats i almene boligområder, ses på udviklingen i de sociale, fysiske og organisatoriske problemer, på til- og fraflytningen og på den samlede udvikling i beboersammensætningen.

Denne rapport er én af fem delrapporter, som SBI sammen med Socialforskningsinstituttet har udgivet i forbindelse med evalueringen af Byudvalgets indsats i almene boligområder i 1994-98. Rapporten belyser problemerne i boligområderne og deres årsager, og undersøger udviklingen i bebyggelserne efter byudvalgets indsats er gået i gang. Der ses på udviklingen i de sociale, fysiske og organisatoriske problemer, på til- og fraflytningen og på den samlede udvikling i beboersammensætningen. En række statistiske analyser belyser effekten af forskellige typer af indsatser.

Publikationen 'Virkninger af Byudvalgets indsats i almene boligafdelinger 1994-1997' (1999) er udsolgt

Sidst opdateret 29. juni 2016