Forskningsudgivelse

Undersøgelse af til- og fraflytninger i tre multietniske boligområder

Det er mere fordomme om områderne end sociale problemer, der afholder danskere at flytte til de multietniske boligområder, hvor danskerne er i mindretal.

Undersøgelsen viser, at danskere der har boet et stykke tid i et multietnisk boligområde befinder sig ganske godt dør om dør med beboere af fremmed herkomst. Men de er godt trætte af boligområdernes dårlige omdømme i medierne og i befolkningen.

Undersøgelsens hovedkonklusioner

Læs pressemeddelelsen 'Multietniske boligområder omgæret af fordomme' (05.09. 2006)

Artikel i Forsk21: Multietniske boligområder er omgærdet af fordomme (09.2006)

Artikel i Forsk22: Ressourcestærke flygter fra problemramte boligområder (12.2006)

Bestil eller download publikationen ' Undersøgelse af til- og fraflytningen i tre multietniske boligområder' (2006)

Sidst opdateret 12. juni 2012