Forskningsudgivelse

Trivsel, kvalitet og sociale vilkår i by- og boligområder

I 15 boligområder i Ballerup og Odense Kommuner er beboerne blevet spurgt om hvilke kvaliteter og egenskaber i deres by- og boligområde, de sætter størst pris på.

I 15 boligområder i Ballerup og Odense Kommuner er beboerne blevet spurgt om hvilke kvaliteter og egenskaber i deres by- og boligområde, de sætter størst pris på. Områderne fordeler sig i bydelene Egebjerggård og Måløv i Ballerup Kommune og Blangstedgård, Seden Syd og Vollsmose i Odense Kommune. De 15 områder sammenlignes på 14 egenskaber ved boligen og boligområdet samt 13 egenskaber ved bydelen.

Download publikationen 'Trivsel, kvalitet og sociale vilkår i by- og boligområder' (2003)

Forskere

Dan Ove Pedersen

Sidst opdateret 29. juni 2016