Forskningsudgivelse

Survey blandt forretningsførere i 100 almene boligafdelinger

Rapporten giver svar på, hvordan midler fra omprioriteringsloven 2000 er blevet anvendt, og hvilke virkninger midlerne vurderes at have haft.

Rapporten indeholder resultaterne af en  spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt ud til forretningsførere i 100 almennyttige boligafdelinger. Formålet var at få svar på, hvordan midler fra omprioriteringsloven 2000 er blevet anvendt, og hvilke virkninger midlerne vurderes at have haft. For 46 af boligafdelingerne er omprioriteringen blandt andet blevet brugt til huslejenedsættelser, mens 52 afdelinger har foretaget væsentlige større fysiske forbedringer samt forbedringer af installationer og friarealer. De problemer, som omprioriteringen vurderes at have haft væsentlig betydning for,er udbedring af byggeskader, generel nedslidning af bygninger, for høje huslejer og utilfredsstillende friarealer.

Se eller download rapporten: 'Survey blandt forretningsførere i 100 almene boligafdelinger' (2009).

Rapporten er en baggrundsrapport til: SBi 2009:14: Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra  2000' (2009).

En anden baggrundsrapport er: SBi 2009:15: 'Statistisk analyse af udviklingen i 100 almne boligafdelinger' (2009). 

Se pressemeddelelsen: 'Blod, sved og tårer giver pote  i Vejleåparken (26.10. 2009).

Sidst opdateret 26. oktober 2009