Forskningsprojekt

Sureuro (Sustainable Refurbishment in Europe)

I bestræbelserne på at fremme en bæredygtig udvikling af renoveringen af det industrialiserede boligbyggeri har syv boligselskaber fra Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, England, Frankrig og Belgien taget initiativ til projektet SUREURO for bl.a. at fremme bæredygtige løsninger inden for almene boligorganisationer.

I bestræbelserne på at fremme en bæredygtig udvikling af renoveringen af det industrialiserede boligbyggeri har syv boligselskaber fra Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, England, Frankrig og Belgien taget initiativ til projektet SUREURO (Sustainable Refurbishment in Europe).

Projektet har haft som formål at udvikle og afprøve metoder, værktjøer mv. til at give beboernes indflydelse på gennemfrelsen af renoveringer og fremme bæredygtige løsninger inden for almene boligorganisationer.

SUREURO-partnerne udvikler i fællesskab en værktjøskasse rettet mod strategisk ledelse, byggeproces og tekniske løsninger. Værktøjskassen afprøves i hvert land i tilknytning til et nationalt pilotprojekt. I Danmark er det nationale pilotprojekt bebyggelsen Tåstrupgård.

De danske resultater er samlet i tre artikler, der har været bragt i 'Boligen':

Fokus på bæredygtighed i Tåstrupgård (2004)

Beboerdemokratiet på godt og ondt (2004)

Den lange rejse mod det bæredygtige boligselskab (2004)

Sidst opdateret 15. marts 2006