Forskningsudgivelse

Statistisk analyse af udviklingen i 100 almene boligafdelinger

Rapporten besvarer spørgsmålet i hvor høj grad omprioriteringsloven fra 2000 særskilt har bidraget til en forbedring af den sociale situation i 100 udvlagte boligområder.

Rapporten belyser den etniske og sociale udvikling i de 100 udvalgte boligområder, som fik del i mulighederne i omprioriteringsloven fra 2000. Den sociale situation i boligområderne er undersøgt i 2003 og 2007 – før og efter gennemførelse af forskellige boligsociale indsatser. Den sociale udvikling er desuden detaljeret analyseret i 10 særligt udvalgte boligområder. Rapporten besvarer spørgsmålet i hvor høj grad omprioriteringsloven særskilt har bidraget til en forbedring af den sociale situation i de omfattede boligområder.

Se eller download rapporten: 'Statistisk analyse af udviklingen i 100 almene boligafdelinger'

Rapporten er en baggrundsrapport til: SBi 2009:14: Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000' ( 2009)'.

En anden baggrundsrapport er: SBi 2009:16: 'Survey blandt forretningsførere i 100 almene boligafdelinger' (2009).

Se pressemeddelelsen: 'Blod, sved og tårer giver pote i Vejleåparken' (26.10. 2009).

Forskere

Sidst opdateret 26. oktober 2009