Forskningsudgivelse

Sammenhængen mellem fysiske og sociale problemer og ændringer i boligbebyggelser

Analyse af sammenhængen mellem sociale og fysiske forhold i boligområder.

I forbindelse med SBis evaluering af byudvalgets indsats i 500 almene boligafdelinger blev indsamlet en lang række data om beboersammensætningen og om fysiske og sociale forhold i bebyggelserne. I denne meddelelse er dette materiale brugt til en dyberegående analyse af sammenhængen mellem sociale og fysiske forhold i boligområder. Studiet viser, hvordan sociale forhold og problemer i et boligområde på mange måder afspejles i områdets fysiske udseende.

Download publikationen 'Sammenhængen mellem fysiske og socaiel problemer og ændringer i boligbebyggelser' (2000)

Forskere

Lars Benjaminsen, Gunvor Christensen

Sidst opdateret 29. juni 2016