Forskningsudgivelse

Samarbejde om at bo godt

To positive eksempler på beboersamarbejde i almennyttige boligafdelinger.

I rapporten beskrives to positive eksempler på beboersamarbejde i almennyttige boligafdelinger. I boligafdelingen Albertslund Nord samarbejder beboerne om drift og vedligeholdelse af deres boligområde, og i Herlev kommune samarbejder boligafdelingerne med socialforvaltningen om at skabe gode boligmiljøer. Rapporten henvender sig til afdelingsbestyrelser, selskabsstyrelser og administratorer i den almennyttige boligsektor samt til kommunale udvalg og forvaltninger.

Bestil publikationen 'Samarbejde om at bo godt' (1994)

Forskere

Ole Kirkegaard

Sidst opdateret 15. marts 2006