Forskningsudgivelse

Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007

Analyse af 10 renoveringer i almene boligbebyggelser i perioden 2004-2007.

Med udgangspunkt i en evaluering af aktuelle renoveringer af 10 almene boligbebeyggelser diskuteres de arkitektonsike potentialer og problemer, der findes i denne type bebyggelse. På den baggrud opstilles en række tjeklister og anbefalinger, der kan bringes i spil ved lignende fremtidige renoveringer.

Bestil eller download hele rapporten: 'Renoveringer af almene bebyggelser i 2004-2007' (2008)

Download den tilknyttede bilagsrapport (Findes kun elektronisk).

Se pressemeddelelsen: ' Almene boligbebyggelser får et arkitektonisk løft' (08.08. 2008)

Artikel i Forsk26: Almene boligbebyggelser får et løft (11.2009)

Sidst opdateret 03. november 2009