Forskningsudgivelse

Omprioritering i almene boligafdelinger

Byudvalget har iværksat en forbedring af det fysiske miljø ved 125 boligområder rundt omkring i Danmark. SBi har besøgt bebyggelserne før og efter renoveringer, ombygninger og tilbygninger.

Evaluering af et Byudvalgsinitiativ

I forbindelse med Byudvalgets indsats for at forbedre det fysiske miljø ved 125 boligområder rundt omkring i Danmark er der ofret ca. 6 mia. kr. på renoveringer, ombygninger og tilbygninger.
Disse 125 bebyggelser er af SBI blevet besøgt før og efter selve renoveringerne. Langt de fleste bebyggelser er blevet forbedret, men enkelte resultater er mindre heldige.
Rapporten henvender sig til arkitekter, boligforeninger, planlæggere og politikere, der står foran en opgave om forbedring af boligområder.

Bestil publikationen 'Omprioritering i almene boligafdelinger' (1999)

Pressemeddelelse: 'Lavere husleje i det almene byggeri tiltrækker resursestærke lejere' (09.05.2000)

Forskere

Dan Ove Pedersen

Sidst opdateret 14. marts 2006