Normer i boligområdet

Projektet kortlægger forskellige boligkulturer, normer, værdier og adfærd, der giver anledning til utilfredshed, problemer og konflikter i boligbebyggelser. Projektet skal afdække hvordan man håndterer konflikter i boligbebyggelser.

Forskelle i normer blandt beboere i et boligområde kan give anledning til konflikter og dårlig integration. Samtidigt findes der i alle boligområder et mere eller mindre formaliseret sæt af normer og værdier, som beboerne må fungere indenfor, og som nogle beboere har svært ved at leve op til. Boliger og områder kan samtidig være indrettet på en måde, som ikke svarer til beboeres idealer, normer og behov. Man kan sige, at forskellige boligområder har en større eller mindre rummelighed for forskelle i normer og behov blandt beboerne. Normer og værdier udvikles og tilpasses sædvanligvis over tid, men i nogle områder udfordrers tilpasningen af høj beboerudskiftning og multikulturalitet. Her bliver de processer og mekanismer, der normalt sikrer udviklingen af normer og værdier utilstrækkelige. Den store kulturelle og etniske diversitet betyder samtidig, at boliger og boligområde opfattes og bruges på meget forskellig vis, og ganske anderledes end forudset i både arkitektur og regelsæt. De mange kulturer kan betyde en forhøjet risiko for brud på regler og krænkelse af andres normer. Hvor der samtidig er tale om grupper af socialt belastede unge og andre marginaliserede fra arbejdsmarkedet, kan der ligefrem opstå en form for parallelsamfund, med helt særegne normer eller normløshed.              

De primære formål med projektet er at kortlægge forskellige boligkulturer, normer, værdier og adfærd, der giver anledning til utilfredshed, problemer og konflikter i boligbebyggelser. Projektet skal afdække hvordan man håndterer konflikter i boligbebyggelser og baggrunden for, at man vælger bestemte måder at håndtere disse på. Endelig skal projektet evaluere og anbefale initiativer og tiltag, der kan tages med henblik på at forhindre konflikter. 

Projektet er en del af en samlet bevilling, som SBi sammen med Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på RUC har fået fra Det Strategiske Program for Velfærdsforskning i forbindelse med ansøgningen: Segregation, Lokal Integration og Velfærd.

Intern projektleder: TKA

Målgruppe: Målgrupper for projektet er de mange aktører på feltet, almene boligorganisationer, ministerier, politikere mv.

Forskere

Thorkild Ærø

Thorkild Ærø

Sidst opdateret 22. maj 2008