Forskningsprojekt

Neighbourhood Governance - Capacity for Social Integration

Et forskningsprojektet med deltagelse af ni europæiske lande, hvor formålet har været at se på, hvordan der via lokalt samarbejde kan dæmmes op for sociale udstødningsprocesser i boligområder.

Et forskningsprojektet med deltagelse af ni europæiske lande. Formålet var at se på, hvordan der via lokalt samarbejde kan dæmmes op for sociale udstødningsprocesser, hvordan midlerne til forbedring af boligområder kan målrettes lokale behov, og hvordan der kan udvikles forpligtende partnerskaber mellem borgere, erhverv, myndigheder og politikere. Projektet er en videreførelse af et tidligere projekt om social udstødelse i europæiske boligområder og blev gennemført i samarbejde med bl.a. boligorganisationer i Helsingør Kommune.

Dansk resumé: Hvad får et bykvarter til at fungere?

De danske resultater:

Neighbourhood Governance. Capacity for Social Integration. The Danish Case Study Report. Second round of interviews. (2003) (PDF)

Neighbourhood Governance. Capacity for Social Integration. The Danish Midt-term Report. (2003) (PDF)

Neighbourhood Governance in Vapnagård, Borupgård and Nøjsomhed. A Danish National Report. (2002) (PDF)

De danske resultater er indføjet i det samlede europæiske projekt Neighbourhood Governance.

Se artiklen Neighbourhood governance. A study on regeneration (2004)

Se paperet Neighbourhood Governance - hvad får et bykvarter til at fungere? (2004)

Sidst opdateret 15. marts 2006