Konflikthåndtering i boligområder

Analyse af normative processer og individ- og samfundssyn hos etniske minoriteter.

Formålet med projektet er at:

 - Kortlægge boligkulturer, normer, værdier og adfærd i belastede boligområder, der giver anledning
 til utilfredshed, problemer og konflikter
- Afdække hvordan man håndterer sådanne konflikter 
- Evaluere effekten af initiativer og tiltag der tages for at  forhindre konflikter.
- Anbefale - generelt - forskellige typer af initiativer og tiltag.                             

Projektet gennemføres som fire delprojekter: 

Delprojekt A: Divergerende boligkultur som udgangspunkt for konflikt (KGH, CBD, PHS, TKA).
Delprojekt B: Unges udekultur i socialt belastede områder - konflikter og eksempler på løsninger
(SKB, BES).
Delprojekt C. Konflikter og dysfunktioner ved de voksnes adfærd i bebyggelsen (KEH).
Delprojekt D: Professionelles konflikthåndtering (TKA).                           

Hvert delprojekt afrapporteres med en rapport - som aftalt med Integrationsministeriet, samt en artikel.

Der udgives en fælles, sammenfattende håndbog på tværs af de fire delprojekter.

Intern projektleder: TKA

Målgruppe: Integrationsministeriet, Socialministeriet, Boligselskabernes Landsforening. Kommunale aktører på feltet samt boligselskaberne, Det Kriminalpræventive Råd samt Programbestyrelsen, der er nedsat af regeringen med henblik på at medvirke til at igandsætte og fastholde en positiv udvikling i de mest udsatte områder i Danmark.

Samarbejdspartnere: Roskilde Universitetscenter

Rekvirent: Det Strategiske Program for Velfærdsforskning

Sidst opdateret 22. maj 2008