Forskningsudgivelse

Interessefællesskaber i Utterslevhuse

Fora ta skabe bedre trivsel i den almene bebyggelse i Utterslevhuse er der på forsøgsbasis etableret en udlejningspraksis, hvor beboerne grupperes i opgange ud fra tilkendegivelser af deres forskellige interesser og behov.

I den nybyggede almene bebyggelse i Utterslevhuse er der på forsøgsbasis etableret en ny udlejningspraksis, hvor beboerne grupperes i opgange ud fra tilkendegivelser af deres forskellige interesser og behov. Grupperingen har til hensigt at skabe rammer for dannelse af interessefællesskaber blandt beboerne og dermed skabe ne bedre trivsel i begyggelsen.

Rapporten er skrevet på baggrund af en undersøgelse, der beskriver og analyserer den netværksdannelse, der er foretaget i Utterslevhuse. Undersøgelsen bygger på kavliatative interviews med beboere og boligorganisation henholdsvis et halvt år og et år efter indflytningen. Rapporten henvneder sig til boligorganisationer, beboere, boligrådgivere, stat og kommune samt andre, der kan have interesse i erfaringer vedrørende initiativer til styrkelse af beboernes netværk i almene boligafdelinger.

Forskere

Gunvor Christensen, Lars Benjaminsen

Sidst opdateret 24. juni 2016