Indvandring, integration og etnisk segregation - udviklingen i indvandrernes bosætning siden 1985

Rapporten belyser udviklingen i indvandrernes bosætning i Danmark fra 1985-2008.

Ligesom i andre lande er der en tendens til, at indvandrerne i Danmark koncentrerer sig i særlige områder og i særlige typer boliger. Over 50 % af indvandrerne over 15 år i Danmark i dag bor i alment boligbyggeri. Imens fravælger de indfødte danskere i stigende grad at bo i de almene boliger.

Denne rapport belyser udviklingen i indvandrernes bosætning fra 1985-2008 baseret på et unikt datasæt om alle indvandrere i Danmark og deres bosætning i denne periode.

Rapporten analyserer årsagerne til bosætningen, og hvordan de multietniske byområder er opstået. Sammenhængen mellem indvandrernes bosætning og deres integration i samfundet belyses. Des ses, hvordan bosætningen ændrer sig i takt med indvandrernes sociale og økonomiske situation.

Desuden viser rapporten, hvilken betydning boligmarkedet og bypolitikken i forskellige perioder har haft for bosætningen. Rapporten er relevant for alle, der beskæftiger sig med og har interesse for integrations- og bypolitik.

Se eller download rapporten 'Indvandring, integration og etnisk segregation - udviklingen i indvandrernes bosætning siden 1985' (2015)

Sidst opdateret 08. juni 2015