Forskningsudgivelse

Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Rapporten indeholder en evaluering af, hvordan tre udvalgte bebyggelser har grebet forbedringsprojekterne an som følge af omprioriteringsloven fra 2000.

Med omprioriteringsloven fra 2000 fik 100 almene boligafdelinger mulighed for at omprioritere indestående lån, så der blev frigjort midler til forbedringsindsatser og fysisk renovering. Loven er et at flere redskaber til at løse problemerne i belastede boligområder, så de, bl.a. gennem et imageløft, bliver i stand til at tiltrække bredere grupper af beboere.

Rapporten indeholder en evaluering af, hvordan tre udvalgte bebyggelser har grebet forbedringsprojekterne an. Det drejer sig om Bispehaven i Århus Kommune, Vejleåparken i Ishøj Kommune og Tingbjerg i Københavns Kommuner.

Den overordnede konklusion er, at en fysisk renovering med reelle forbedringer af bebyggelsernes oplevelsesmæssige og æstetiske kvaliteter er helt afgørende for en imageforbedring. Men ligeså afgørende er det sideløbende og vedholdende at gennemføre kulturelle og sociale udviklingsindsatser, der sikrer beboerne et bedre liv i bebyggelse, så fx vold, hærværk og brandstiftelse ikke er en stor bekymring. Den sociale og den fysiske indsats hænger sammen.

Download rapporten: 'Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000'

Se baggrundsrapporten SBi 2009:15: Statistisk analyse af udviklingen i 100 almene boligafdelinger' (2009).

Se baggrundsrapporten SBi 2009:16: Survey blandt forretningsførere i 100 almene boligafdelinger' (2009).

Se pressemeddelelsen: 'Blod, sved og tårer giver pote i Vejleåparken' (26.10. 2009)

Artikel i Forsk26: Blod, sved og tårer giver pote i Vejleåparken (11.2009)

Pjece: Et bedre image. Muligheder og udfordringer i boligområder' (Udgivet af Socialministeriet, 2010).

Sidst opdateret 23. juni 2016