Forskningsudgivelse

Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftområder 2000-2008

I denne publikation gennemgås resultaterne af kvarterløftindsatsen i fem bykvarterer i perioden 2002 til 2007 og effekten belyses.

Kvarterløft sigter på at vende negative udviklingsspiraler i udsatte byområder til positive ved hjælp af mange forskellige initiativer.

I denne publikation gennemgås resultaterne af kvarterløftindsatsen i fem bykvarterer i perioden 2002 til 2008: Nørrebro Park i Københavns Kommune, Nordvest Kvarteret (Indre Bispebjerg) i Københavns Kommune, Brøndby Strand i Brøndby Kommune, Vollsmose i Odense Kommune og Vestbyen i Horsens Kommune.

Formålet med undersøgelsen har først og fremmest været at belyse effekten af kvarterløftene. Er kvarterene blevet mere attraktive med bedre boliger og omgivelser? Hvordan har den sociale og økonomiske udvikling været?: Er der blevet færre personer på offentlig forsørgelse og flere indbyggere i job, er bylivet i kvartererne blevet bedre med flere lokale arbejdspladser, bedre service og flere byfunktioner? Har det givet sig udslag i, at indbyggerne bliver boende længere tid, og at de, der flytter til, bidrager til at 'løfte' kvarteret? Hvordan har indbyggernes egen opfattelse af deres kvarter ændret sig? 

Se eller download rapporten: 'Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftområder 2000-2008' (2009).

Se pressemeddelelsen: 'Kvarterløft har givet gode resultater' (14.09. 2009).

Artikel i Forsk26: Kvarterløft har givet gode resultater (11.2009)

Forskere

Hans Skifter Andersen

Sille Bjørn, Hanne Nielsen, Valinka Suenson

Sidst opdateret 03. november 2009