Forskningsudgivelse

Etablering af AlmenNet 2004-09

Udredning om forløb og resultater af Realdanias udviklingsprogram ’Fremtidssikring af ældre almene bebyggelser’

Med støtte fra Realdania blev der i 2004 igangsat et udviklingsprogram ’Fremtidssikring af ældre almene bebyggelser’, som er afsluttet med succes, jf. evalueringen i denne rapport. Evalueringen har både vurderet procesforløbet og resultaterne i form af udviklingsprojekter, nye vejledninger, kursustilbud og afprøvninger af demonstrationsprojekter. Den anvendte innovationsmodel og dens udvikling gennem forløbet er blevet evalueret.

Som konklusion på evalueringen anbefales, at der i fremtiden lægges mere vægt på anvendelse af målrettede innovationsstrategier over centrale innovationstemaer, og at innovationen foregår i tre parallelle innovationsnetværk for bygherrer, leverandører, forskning og uddannelse. Det foreslås også, at innovationsmodellen forsøges anvendt i andre sektorer af byggeriet, og at der lægges vægt på systematisk evaluering som grundlag for en læring med effekt mellem renoveringsprojekter.

Se eller download rapporten: 'Etablering af AlmenNet 2004-09'.

Forskere

Niels Haldor Bertelsen

Henrik Davidsen

Sidst opdateret 11. november 2015