Forskningsudgivelse

Egebjerggård og Måløv

De to bydele Egebjerggård og Måløv i Ballerup Kommune, der hver består af fem boligområder, er undersøgt med det formål at belyse varige kvaliteter i by- og boligområder på grundlag af vurdering af beboernes tilfredshed.

De to bydele Egebjerggård og Måløv i Ballerup Kommune, der hver består af fem boligområder, er undersøgt med det formål at belyse varige kvaliteter i by- og boligområder på grundlag af vurdering af beboernes tilfredshed. Baggrunden er et ønske om at få evalueret resultaterne af byudviklingsforsøget Egebjerggård, som er opført med visioner og ideer om at bygge et integreret bykvarter med variation, identitet og med blandede boligformer, som kunne give beboerne oplevelser, tryghed og tilhrsforhold. Som grundlag for evalueringen er de fleste emner sammenlignet med tilsvarende emner i bydelen Måløv, som gradvis gennem årtier er udviklet fra en landsby til en forstad ved etapevis udbygning i klart afgrænsede områder med ejerboliger, andelsboliger og almene boliger.

Download publikationen 'Egebjerggård og Måløv – en undersøgelser af to bydele i Ballerup Kommune' (2003)

Forskere

Dan Ove Pedersen

Sidst opdateret 20. juni 2016