Forskningsudgivelse

Den sociale og etniske udvikling i almene boligafdelinger

En undersøgelse af beboersammensætningen og udviklingen i den almene boligsektor med hensyn til etniske og sociale forhold.

På baggrund af et omfattende statistisk materiale belyser rapporten i hvor høj grad etniske minoriteter og arbejdsløse mv. er lige eller skævt fordelt mellem almene boligafdelinger. Og om der er nogen af afdelingerne, som i meget højere grad end de øvrige har fået en høj koncentration af disse grupper. Der er set på udviklingen mellem årene 1998, 2003 og 2004.

Download publikationen: 'Den sociale og etniske udvikling i almene boligafdelinger' (2005)

Pressemeddelelse: 'Flere indvandrere i almene boligområder' (16.06.2005)

Artikel i FORSK18: 'Flere indvandrere i de almene boligområder' (10.2005)

Sidst opdateret 20. juni 2016