Forskningsudgivelse

Den almene boligsektors rolle i samfundet

Antologi der belyser nogle af den almene boligsektors forskellige opgaver og roller i samfundet.

I bogen er samlet nogle artikler, som med udgangspunkt i hidtidig forskning belyser nogle af den almene boligsektors forskellige opgaver og roller i samfundet. Bogen behandler emner som: Hvorfor er der behov for en social boligsektor? Hvad er den almene sektors rolle i boligforsyningen? Hvordan bruges den af kommunerne? Hvilken rolle spiller almene boligorganisationer i socialpolitikken og integrationen af indvandrere? Hvad betyder beboerdemokratiet?

Antologien er udarbejdet i et samarbejde mellem Statens Byggeforskningsinstitut  og Socialforkningsinstitiuttet.

Projektet er initieret og støttet af  Boligselskabernes Landsforening.

Læs den indledende artikel i antologien: 'Hvorfor er der behov for en social boligsektor i Danmark?'

Bestil eller download publikationen 'Den almene boligsektors rolle i samfundet' (2006)

Læs pressemeddelelsen 'Almene boliger er en nødvendighed' (29.03.2007)

Artikel: 'Yderst succesfuld og yderst problemfyldt' i Boligen nr. 4 2007, udgivet af Boligselskabernes Landsforening.

Artikel i Forsk24: Almene boliger er en nødvendighed (06.2007)

Forskere

Hans Skifter Andersen, Lars A. Engberg

Gunvor Christensen, Torben Fridberg, Sille Bjørn, Hanne Nielsen, Lotte Jensen

Sidst opdateret 12. juni 2012