Forskningsudgivelse

Byudvalgets indsats 1993-98

Sammenfatning af en række undersøgelser med erfaringerne fra Byudvalgets indsats i problemramte almene boligområder i perioden 1993-98.

Sammenfattende evaluering

Denne rapport sammenfatter en række undersøgelser af erfaringerne fra Byudvalgets indsats i problemramte almene boligområder i perioden 1993-98. Rapporten beskriver indsatsen og formålet med den. Den vurderer i hvilken udstrækning målene blev nået, og effekten af forskellige elementer i byudvalgsindsatsen, samt hvilkenbetydning det har haft, hvordan indsatsen blev tilrettelagt. Rapporten vurderer desuden, hvilke resterende problemer der er i bebyggelserne, og stiller en række forslag til hvordan man kan begrænse disse problemer i fremtiden.

Bestil publikationen 'Byudvalgets indsats 1993-98. Sammenfattende evaluering (1999)

Pressemeddelelse: 'Negativ udvikling kan vendes i belastede boligområder' (20.01.2002)

Sidst opdateret 15. marts 2006