Forskningsudgivelse

Bo sammen eller spredt?

Etniske minoriteters boligønsker og motiver for bosætning.

Ønsket om at bo tæt ved familie og venner, lav indkomst og vanskeligheder med at få fodfæste på boligmarkedet uden for de almene boligområder er årsagerne til, at etniske minoriteter hovedsageligt bor i almene lejeboliger. 60 pct. bor i almene boliger, især i de store byer.

Rapportens hovedkonklusioner

Download 'Bo sammen eller spredt?' (2006)

Læs pressemeddelelsen 'Indvandreres boligønsker: Tæt på famile og venner' (13.12. 2006)

Artikel i Forsk22: Ressourcestærke flygter fra problemramte boligområder (12.2006)

Sidst opdateret 20. juni 2016