Forskningsudgivelse

Beboerdemokrati og forvaltning i den almene boligsektor

Gennem interview besvares hvordan beboerdemokratiet fungerer i den almene boligsektor i praksis, og hvor tilfredse beboerne er med deres muligheder for at få indflydelse.

Hvordan fungerer beboerdemokratiet i den almene boligsektor i praksis? Og hvor tilfredse er beboerne med deres muligheder for at få indflydelse?
Disse spørgsmål søges besvaret, dels gennem en række gruppeinterview med bl.a. medlemmer af almene boligselskabers afdelingsbestyrelser og repræsentanter for kommunale forvaltninger, dels gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt beboere i almene boligselskaber i Odense.
Undersøgelsen viser at beboerdemokratiet i praksis antager mange forskellige former, og at beboerne generelt er ganske godt tilfredse med den almene boligsektor.

Se eller download publikationen 'Beboerdemokrati og forvaltning i den almene boligsektor (1999)

Pressemeddelelse: 'Beboerdemokrati tynget af alder' (03.01.2000)

Forskere

Lotte Jensen, Ole Kirkegaard, Dan Ove Pedersen

Sidst opdateret 12. januar 2015