Forskningsudgivelse

Affald i boligområder

Dagrenovationsordningers udformning bærer én del af ansvaret for de store restaffaldsmængder, og livsstilsforskelle bærer en anden del af ansvaret.

Fra kommune til kommune og fra boligområde til boligområde varierer den indsamlede dagrenovationsmængde med op til en faktor to. Undersøgelsen bag denne rapport viser, at dagrenovationsordningens udformning bærer én del af ansvaret for de store restaffaldsmængder, og at livsstilsforskelle bærer en anden del af ansvaret. Miljøkrav og krav om bæredygtig udvikling vil også på affaldsområdet øge efterspørgslen efter viden om livsstil, miljøadfærd og teknologi set i relation til hinanden.

Pressemeddelelse: 'Byens kvarterer med skrald som målestok' (10.07.1996)

Sidst opdateret 20. juni 2016